LUZON GROUP

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ הינה חברה ציבורית, אשר נרשמה למסחר בבורסה לני״ע בתל אביב בשנת 1993. קבוצת לוזון היא אחת מחברות יזום הנדל”ן המובילות בישראל. מראשית דרכה הצטיינה החברה באיכות, אמינות ועמידה בלוחות זמנים.

קבוצת לוזון וחברות הבת שלה פעילות היום במגוון רחב של תחומי פיתוח נדל"ן ובניה בישראל ובחו״ל וכן בתחום תשתיות האנרגיה. קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ נמצאת בשליטת מר עמוס לוזון באמצעות חברת ע. לוזון נכסים והשקעות בע”מ. ע. לוזון נכסים והשקעות בע”מ הוקמה בשנת 1986 על ידי יזם הנדל”ן עמוס לוזון. החברה בלטה מראשיתה בנוף הישראלי לאור הקמת פרויקטים ייחודים ברמת ביצוע גבוהה במיוחד וחדשנות בתחום.

בינואר 2016 החליט מר לוזון לבצע דריסת רגל ראשונה בשוק ההון הישראלי ולרכוש את קבוצת א.דורי (לימים קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע”מ). את ערכי המצוינות וחדוות הבנייה הביא עימו מר לוזון גם לחברה הציבורית. תחת שרביטו התרחבה פעילות הקבוצה וחברותיה הפכו מובילות ומצטיינות בתחומן.

 

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

שד' ירושלים 34, רעננה

mail@luzongroup.co.il

טלפון: 09-9705500 | פקס: 09-9705517

לאתר החברה